„У служби преображаја Србије”
 
 

Мисија центра за међународне и безбедносне послове:

ISAC доприноси и служи преображају Србије на путу ка чланству у ЕУ и Евроатлантским институцијама, суочавајући се са изазовима који стоје пред нашом земљом и регионом, утичући на политику и доношење одлука кроз истраживања, предлоге деловања, политичке анализе и процене, као и специјалистичко образовање, са коначним циљем достизања напредније будућности за садашње и долазеће генерације.

 
 
 
КУРСЕВИ
 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ  
ВОДИЧИ  
ПРАЋЕЊЕ РУСКО - СРПСКИХ ОДНОСА  
ШКОЛЕ РЕФОРМИ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ  
СЕМИНАРИ  
ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ  
 
 
 

CFSP

Глобална стратегија спољне и безбедносне политике Европске уније и западни Балкан

ISAC фонд има задовољство да најави своју предстојећу међународну конференцију која c?е се одржати 14. јула 2016. године под насловом “Глобална стратегија спољне и безбедносне политике Европске уније и западни Балкан”.

У склопу вишегодишњег програма ISAC фонда, “ЗСБП и приступање Србије Европској унији”, који подразумева активности информисања јавности и праћење поглавља 31 (Заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика), ово је друга конференција о ЗСБП. Има за циљ да информише како доносиоце одлука, тако и медије о томе шта је ЗСБП ЕУ и која је садашња и будућа улога Србије у њеним оквирима.

Отварањем преговора о приступању ЕУ у 2013. години, Србија је започела завршну фазу процеса европских интеграција која води ка пуноправном чланству у Европској унији. Нека од поглавља, као што су 23, 24 и 35 се сматрају круцијалним за успех преговора. Међутим, као што смо видели у последње две године, поглавље 31 које се обично доживљава као техничко и лако за затворити, постаје нежељена препрека у случају Србије, због њеног специфичног положаја и стога постоји хитна потреба за непристрасним информисањем и дебатом о овој теми.

Прва ЗСБП конференција, која је означила почетак новог програма ISAC фонда, организована је у мају 2015. године, и постигла је велики успех, са учесницима високог нивоа, великим присуством у медијима и значајним утицајем на јавност. Овога пута посебан фокус ће бити на новој Глобалној стратегији ЕУ (која ће бити објављена до краја јуна 2016. године) и на утицају њеног садржаја на позиције и поступке држава Западног Балкана. Разговори ће се водити око ширих питања, на пример које ће географске области бити приоритет, како ће ЕУ постићи равнотежу између вредности и интереса, али и око питања везаних за регион, као што су где је место земаља кандидата, какву улогу могу имати у спровођењу стратегије, како саме земље кандидати виде усклађивање са ЗСБП, итд. Такође, драго нам је што можемо да кажемо да ће ово бити један од првих догађаја у Европи које ће се бавити новом Стратегијом након њеног објављивања.

Додатни значај ове конференције је да ће то бити први скуп на високом нивоу у периоду после избора у Србији који има за циљ да буде платформа за размену идеја и ставова пред новоформираном Владом.