„У служби преображаја Србије”
 
 

Мисија центра за међународне и безбедносне послове:

ISAC доприноси и служи преображају Србије на путу ка чланству у ЕУ и Евроатлантским институцијама, суочавајући се са изазовима који стоје пред нашом земљом и регионом, утичући на политику и доношење одлука кроз истраживања, предлоге деловања, политичке анализе и процене, као и специјалистичко образовање, са коначним циљем достизања напредније будућности за садашње и долазеће генерације.

 
 
 
КУРСЕВИ
 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ  
ВОДИЧИ  
ПРАЋЕЊЕ РУСКО - СРПСКИХ ОДНОСА  
ШКОЛЕ РЕФОРМИ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ  
СЕМИНАРИ  
ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ  
 
 


Пројекат „Праћење руско-српских односа“

Овај пројекат ISAC фонд остварује од септембра 2008.г. уз помоћ Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду.

Пројекат је настао из потребе да се руско-српски односи почну сагледавати у реалној и фактографској равни, лишеној крајности и митова. Основни циљ пројекта је унапређење свеобухватног информисања јавности и постизање потпуно транспарентног и рационалног процеса доношења одлука, посебно оних које су у суштинском интересу грађана обе земље, а нарочито Србије.

У оквиру пројекта ISAC фонд објављује публикације – извештаје о Савременој Русији, њеном положају и улози у савременом свету и о прошлости и садашњости руско-српских односа, као и о перспективама за будућност. У циљу потпуне и тачне анализе и процене, ISAC фонд сарађује са домаћим и страним стручњацима разних профила, академским и јавним радницима. Објављени извештаји ISAC фонда би требало да представљају замајац стручној и јавној расправи коју у оквиру теме руско-српских односа. ISAC фонд ће периодично организовати округле столове о руско-српским односима а своје извештаје ће представити на конференцијама за штампу, које ће организовати и поводом других важних догађаја у вези са савременом Русијом и у вези са руско-српским односима.

Циљ ISAC фонда је објективност у сагледавању, систематичност у истраживању, реалност у процени и стратешко мишљење у анализи. ISAC фонд ће се, са тиме у вези, пре свега водити рационалним интересима Србије.

Извештаји

Други округли сто


Центар за међународне и безбедносне послове – ISAC фонд у оквиру свог пројекта „Праћење руско-српских односа“ жели да помогне стручном и научном раду институција у Србији.
С тиме у вези, ISAC фонд овом приликом презентује стручној јавности у Србији неколико важних наслова из најновије литературе (часописа, издања и књига), објављених у Русији – на руском језику.

Заинтересована лица могу се обратити на телефон 011 – 2628 610 за додатне информације о коришћењу ове литературе.

Литература