„У служби преображаја Србије”
 
 

Мисија центра за међународне и безбедносне послове:

ISAC доприноси и служи преображају Србије на путу ка чланству у ЕУ и Евроатлантским институцијама, суочавајући се са изазовима који стоје пред нашом земљом и регионом, утичући на политику и доношење одлука кроз истраживања, предлоге деловања, политичке анализе и процене, као и специјалистичко образовање, са коначним циљем достизања напредније будућности за садашње и долазеће генерације.

 
 
 
КУРСЕВИ
 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ  
ВОДИЧИ  
ПРАЋЕЊЕ РУСКО - СРПСКИХ ОДНОСА  
ШКОЛЕ РЕФОРМИ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ  
СЕМИНАРИ  
ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ  
 
 
Конференције
   
Глобална стратегија спољне и безбедносне политике Европске уније и западни Балкан, 14. јул 2016. године
Приступање Србије Светској трговинској органзацији и процес преговора са Европском унијом, 07. децембар 2015. године
Украјинска криза - Погледи из Украјине, Немачке и Србије, 28. март 2015. године
Неутралност у XXI веку - поуке за Србију , 1-2. децембар 2011. године
CEФTA 2006 - Изазови и могућност, 11. мај 2011. године
Нова турска спољна политика на Западном Балкану, 8. април 2011
Активна улога цивилног друштва у процесу придруживања Србије Европској унији / 20., 21. и 25. јун, 2007.

 
Панел дискусије
   
Да ли Србија има европску будућност? / 17. октобар, 2006.
Референдум о независности - Дан после / 22. мај, 2006.