„У служби преображаја Србије”
 
 

Мисија центра за међународне и безбедносне послове:

ISAC доприноси и служи преображају Србије на путу ка чланству у ЕУ и Евроатлантским институцијама, суочавајући се са изазовима који стоје пред нашом земљом и регионом, утичући на политику и доношење одлука кроз истраживања, предлоге деловања, политичке анализе и процене, као и специјалистичко образовање, са коначним циљем достизања напредније будућности за садашње и долазеће генерације.

 
 
 
КУРСЕВИ
 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ  
ВОДИЧИ  
ПРАЋЕЊЕ РУСКО - СРПСКИХ ОДНОСА  
ШКОЛЕ РЕФОРМИ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ  
СЕМИНАРИ  
ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ  
 
 
Водичи

У фебруару 2007. године, ISAC фонд је са поносом објавио покретање нове едиције Водичи – серије публикација које се баве темама процеса европских и евроатлантских интеграција. Водичи, написани на свеобухватан и информативан начин, су намењени како стручној, тако и широј јавности.

Велики успех прве две публикације (Водича кроз евроатлантско партнерство и Водича кроз придруживање Европској унији), као и растућа потреба јавности за јасним и концизним информацијама на поменуте теме, настала као резултат динамичних догађаја на европској и евроатлантској сцени, као и напретком Србије на том путу, подстакле су ISAC фонд да настави са писањем и објављивањем нових издања у овој едицији.

ISAC фонд је, до сада, издао укупно осам различитих публикација у едицији Водичи, у преко пола милиона примерака, који су бесплатно подељени разним државним институцијама, универзитетима, библиотекама, организацијама цивилног друштва и широј јавности. Водичи су такође доступни у електронској верзији на интернет страници ISAC фонда.

Објављивање издања у едицији Водичи помогле су, кроз подршку раду ISAC фонда, различите институције и организације које су препознале вредност и потенцијал ових публикација: Министарство спољних послова Републике Немачке и Амбасада Републике Немачке у Београду, Министарство спољних послова Холандије и Амбасада Холандије у Београду, Амбасада Финске, Амбасада Републике Чешке, Амбасада Данске, Канадски Фонд и Амбасада Канаде, Шведске оружане снаге, Фонд за отворено друштво, Балкански фонд за демократију, Think Tank Fund Института за отворено друштво, Компанија МОЛ, Ерсте банка, Alma Quattro, Привредна комора Србије, Народна банка Србије, Министарство одбране Републике Србије, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, Национална Агенција за развој малих и средњих предузећа, и Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине.

Док Србија чини позитивне кораке на свом путу европских и евроатлантских интеграција, а нарочито ка статусу кандидата за чланство у ЕУ и ка учешћу у мисијама Заједничке сигурносне и безбедносне политике ЕУ, постоји све већа потреба за ажурираним, јасним и концизним информацијама о овим процесима међу стручном и широм јавношћу. Сходно томе, ISAC фонд је одлучан у својој намери да настави са објављивањем нових издања у едицији Водичи у покушају да одговори на потребе јавности, као и да испуни своје циљеве повећања капацитета за информисано доношење одлука и доприношења трансформацији српског друштва.


Едиција Водичи

Водич кроз Светску трговинску организацију

Публикација је преведена и прилагођена верзија оригиналне публикације Светске трговинске организације “Understanding WTO”. Сврха ове публикације је да свим заинтересованима да основне информације о СТО, њеном функционисању и значају који има како за глобалну привреду, тако и за појединачне државе.

Водич кроз поглавље 31

„Водич кроз поглавље 31“ је прва публикација ISAC фонда израђена као допринос бољем разумевању садржине и конкретних елемената који чине ово поглавље претприступних преговора са Европском унијом, углавном у вези са Заједничком спољном и безбедносном политиком Европске уније. Водич садржи основне податке и о развоју, структури и значају Заједничке спољне и безбедносне политике Европске уније, као механизма за координацију националних политика. Такође су размотрене појединачне теме на којима је заснован заједнички спољнополитички приступ Уније, као што су људска права, демократизација и владавина права, подршка раду Међународног кривичног суда, спречавање ширења оружја за масовно уништење и друге. Посебно је представљена и оперативна димензија овог аспекта ЕУ оличена у Заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици, односно цивилним мисијама и војним операцијама ЕУ. Ова публикација садржи и извештај о усаглашавању Србије са спољнополитичким декларацијама ЕУ током 2014. године.

Ново издање Водича кроз приступање Србије Европској унији

Водич кроз приступање Србије Европској унији одржава традицију ISAC фонда, а то је издавање публикација које су дизајниране као референца и средство за учење које би требало да користе и професионалаци, који раде на питањима везаним за Србију и ЕУ, и шира јавност заинтересована за проблематику. Поред тога што се бави структуром ЕУ и регионалним приступом ЕУ према државама Западног Балкана, публикација такође објашњава процес преговора и нека појединачна поглавља око којих Србија мора да преговара у разговорима о придруживању.


Водич кроз приступање Србије Европској унији одржава традицију ISAC фонда, а то је издавање публикација које су дизајниране као референца и средство за учење које би требало да користе и професионалаци, који раде на питањима везаним за Србију и ЕУ, и шира јавност заинтересована за проблематику. Поред тога што се бави структуром ЕУ и регионалним приступом ЕУ према државама Западног Балкана, публикација такође објашњава процес преговора и нека појединачна поглавља око којих Србија мора да преговара у разговорима о придруживању.Водич за локалне и регионалне самоуправе на путу Србије ка ЕУ
Водич је намењен да пружи информације о значају регионалних и локалних актера у ЕУ арени, као и да представи ЕУ политике које су од кључног значаја за локални развој (ЕУ пољопривредну и руралну политику, ЕУ регионалну политику, ЕУ политику заштите животне средине). Поред тога, он излаже тренутне и будуће могућности и обавезе које произлазе из процеса европских интеграција.Као подршку напретку Србије у процесу добијања статуса кандидата за чланство у Европској Унији, ISAC фонд са задовољством представља нову публикацију у оквиру едиције Водичи - “Придруживање Србије Европској Унији”. Водич нуди опис Споразума о стабилизацији и придруживању, како c?е утицати на Србију у погледу реформског процеса, шта Србија још треба да уради како би постала кандидат за чланство (и на крају и пуноправна чланица ЕУ) и које користи ће Србија имати од чланства.

Ово издање више није доступно.


НОВО ИЗДАЊЕ - ШТА ЈЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР?
Публикацијa Шта је Партнерство за мир?, ново издање ISAC фонда, ће покушати да на јасан и разумљив начин представи главне идеје, историју, добробити и изазове програма Партнерства за мир и улогу Србије у њему. Ово издање нарочито има за циљ да млађој генерацији приближи основе и значај овог програма за српско друштво у целини.


Водич кроз придруживање Србије Европској унији
Недостатак конкретних, прецизних и јасних информација о ЕУ, а нарочито о досадашњим и будућим односима ЕУ и Србије, аутори Водича успешно превазилазе једноставним и лако доступним језиком, као и атрактивном графичком опремом, што омогућава лако и брзо разумевање и усвајање текста и тиме чине овај водич погодним за најширу читалачку публику.

Ово издање више није доступно.


Економскo-привредни водич кроз Споразум о стабилизацији и придруживању
Настављајући да доприноси правилном информисању грађана Србије, ISAC фонд објављује нови водич, посвећен бољем разумевању Споразума о стабилизацији и придруживању, посебно његовим економским и трговинским аспектима. За разлику од „Водича кроз Споразум о стабилизацији и придруживању“ овај приручник је првенствено намењен привредницима и свима који се баве економијом.

Приручник се састоји од три кључна поглавља, у којима су до детаља објашњени циљеви и елементи успешног спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању, као и његов утицај на економски систем Републике Србије.


Водич кроз Споразум о стабилизацији и придруживању
Како је процес стабилизације и придруживања Европској унији још увек углавном непознат широј популацији у Србији овај Водич, до детаља, објашњава сваку од фаза у процесу, као и догађаје који су претходили настанку Процеса о стабилизацији и придруживању али и кораке које Србија мора да учини да би успешно ушла у овај процес.

Ово издање више није доступно.


Водич кроз Партнерство за мир

Овај Водич пружа кључне информације о програму Партнерство за мир, његовом месту у ширем НАТО оквиру, али и о улози саме Србије, као једне од чланица, у њему. Намењен је стручњацима, али и свима заинтересованима за област међународних односа и безбедности, као и другима који желе да сазнају нешто више о досадашњим и могућим достигнућима у евроатлантској интеграцији Републике Србије.

Ово издање више није доступно.


Водич кроз придруживање Европској унији 
Овај водич читаоцу приближава темељне појмове европске интеграције, детаљније представљајући фазе у Процесу стабилизације и придруживања. Неопходан је свима који се професионално баве европском интеграцијом Србије, као и онима који су заинтересовани за теме везане за Европску унију.

Ово издање више није доступно.

Водич кроз евроатлантско партнерство
Сажет и прегледан водич кроз главне поставке, историју, структуру и активности евроатлантског партнерства. Пружајући темељан увид у евроатлантско партнерство, овај водич доприноси бољем разумевању овог изузетно важног питања безбедносне интеграције Републике Србије.

Ово издање више није доступно.