„U službi preobražaja Srbije”
 
 

Misija centra za međunarodne i bezbednosne poslove:

ISAC doprinosi i služi preobražaju Srbije na putu ka članstvu u EU i Evroatlantskim institucijama, suočavajući se sa izazovima koji stoje pred našom zemljom i regionom, utičući na politiku i donošenje odluka kroz istraživanja, predloge delovanja, političke analize i procene, kao i specijalističko obrazovanje, sa konačnim ciljem dostizanja naprednije budućnosti za sadašnje i dolazeće generacije.

 
 
 
KURSEVI
 
KONFERENCIJE I PANEL DISKUSIJE  
VODIČI  
PRAĆENJE RUSKO - SRPSKIH ODNOSA  
ŠKOLE REFORMI SEKTORA BEZBEDNOSTI  
SEMINARI  
OBRAZOVNI PROGRAMI ZA MLADE  
 
 

 

Trening za mlade lidere u oblasti bezbednosne politike


Sastanak mladih lidera sa državnim sekretarom Ministarstva unutrašnjih poslova

U okviru programa "Trening za mlade lidere u oblasti bezbednosne politike", predstavnici grupa čije su teme bile "Problem stranih boraca kao bezbednosni izazov Srbije" i "Ko kontroliše policijsko prisluškivanje? - U pravcu bolje kontrole nad policijom", imali su uspešan sastanak na kome su predstavili svoje preporuke državnom sekretaru MUP-a, Aleksandru Nikoliću, kao i predstavnicima Sektora unutrašnje kontrole, Uprave kriminalističke policije i Sektora za međunarodnu saradnju.

Još jedan projekat ISAC fonda, podržan od strane Balkan Trust for Democracy i NATO Public Diplomacy Division, koji se bavi edukacijom budućih mladih lidera započeo je seminarom na Fruškoj Gori u periodu od 19. do 23. oktobra 2015. godine. Jednogodišnji projekat namenjen za 25 učesnika iz Srbije fokusira se na pisanje i promovisanje predloga praktične politike iz oblasti bezbednosti.

Petodnevni seminar je imao za cilj da polaznicima pruži znanja o pisanju predloga praktične politike, načinima istraživanja, kao i strategijama za promociju predloga, lobiranju i metodama za sprovođenje promena kroz uticaj na donosioce odluka. Učesnici su imali prilike da se kroz interaktivna predavanja eksperata iz oblasti bezbednosti, kao i kreatora bezbednosne politike, bolje upoznaju sa različitim temama, učestvuju u razmeni mišljenja i diskusijama o aktuelnim bezbednosnim pitanjima. Na kraju seminara, polaznici su se u skladu sa svojim interesovanjima i znanjima koje su stekli, opredelili za određeni problem koji žele da obrade kroz predloge praktičnih politika koje će pisati tokom godine.

Učesnici seminara su bili društveno aktivni mladi profesionalci iz Srbije, koje povezuje zainteresovanost za oblast bezbednosti. U okviru svakog predavanja, razvile su se različite diskusije, a polaznici su pokazali veliko znanje i motivisanost za razmenu mišljenja i sticanje novih znanja. Predavači su bili eksperti iz oblasti odbrane i bezbednosti, spoljne politike, ciklusa praktičnih politika, medija i vizuelizacije.

Predavači, kojima bismo još jednom želeli da zahvalimo za učešće u programu, su bili sledeći:

 • Branimir Filipović, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za bezbednosnu politiku, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
 • Puk. dr Katarina Štrbac, direktor, Direkcija za evropske integracije i upravljanje projektima, Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 • Brigadni general Lućo Bata, šef kancelarije, i potpukovnik Igor Tabulov-Truta, savetnik za planove i politiku, NATO vojna kancelarija za vezu, Beograd
 • Milan Sitarski, analitičar i ekspert za pisanje predloga praktične politike, Institut za društveno-politička istraživanja
 • dr Goran Matić, docent građanskog prava i bezbednosti, Fakultet za poslovne studije i prava, Univerzitet Union „Nikola Tesla“
 • Nenad Baćanović, kreativni konsultant
 • Nemanja Todorović, direktor Centra savremene politike i glavni i odgovorni urednik portala European Western Balkans

U narednim fazama Treninga za mlade lidere u oblasti bezbednosne politike, učesnici, podeljeni u grupe, baviće se pisanjem predloga praktičnih politika i promovisanjem zaključaka i preporuka donosiocima odluka, uz podršku ISAC tima.


ISAC fond, u saradnji sa Balkan Trust for Democracy i NATO Public Diplomacy Division, sa zadovoljstvom najavljuje nastavak svog delovanja u oblasti edukacije budućih mladih lidera kroz sveobuhvatan jednogodišnji program za 25 učesnika iz Srbije. Program će trajati od oktobra 2015. do aprila 2016. godine i sastojaće se od jednonedeljnog seminara i nekoliko radionica na kojima ce glavni fokus biti pisanje i promovisanje predloga praktične politike. 

Projekat će se fokusirati na mlade lidere zainteresovane za pitanja u oblasti bezbednosne politike kao što su: šta su bezbednosni interesi Srbije?; da li članstvo u NATO može pomoći Srbiji da se efikasnije bavi svojim bezbednosnim interesima?; šta je svrha reformi oružanih snaga?; ko kontroliše obaveštajne službe?; koji su vitalni elementi civilne demokratske kontrole?; itd.

Cilj je da im se pruži uvid u ideje, kao i praktične veštine koje će im omogućiti da ostvare uticaj na donosioce odluka u okviru tema koje ih zanimaju. Takođe, krajnji rezultat projekta će biti pet predloga praktičnih politika koje će polaznici treninga izraditi i promovisati uz stručnu pomoć ISAC fonda. Teme kojima će se projekat baviti biće zanimljive i aktuelne, ali i od velike važnosti za razvoj različitih aspekata ove oblasti.

Prva faza projekta je seminar u okviru koga će polaznici imati priliku da slušaju predavanja o pisanju predloga praktične politike i istraživanju potrebnom za kvalitetan rad, kao i strategijama za promociju predloga, lobiranju i metodama za sprovođenje promena kroz uticaj na donosioce odluka. Namera je da učesnici dobiju informacije o izazovima u oblasti bezbednosti u Srbiji, ali da takođe iznesu svoje viđenje o temama koje će im biti zadate. Seminar će imati 5 tema u okviru kojih će se polaznici fokusirati na određeni problem po svom izboru i o njemu pisati predlog praktične politike u grupama od po pet učesnika.

Trening će se nastaviti tokom jeseni i zime u vidu radionica za svaku grupu tokom kojih će se problem koji obrađuju i preporuke razrađivati sa stručnjacima iz oblasti, kao i sa stručnim timom ISAC fonda. Učesnici će biti informisani o svim aspektima problema kojim se bave i biće im date smernice za pisanje preporuka. Završni radovi biće objedinjeni i objavljeni u okviru zajedničke publikacije na proleće 2016. godine. U periodu nakon toga, učesnici treninga će imati priliku da učestvuju na sastancima sa donosiocima odluka. Predviđeni su lični sastanci sa različitim zainteresovanim stranama, uključujući poslanike, činovnike iz odgovarajućih ministarstava i savetodavnih tela na kojima će polaznici treninga promovisati svoje zaključke i preporuke.

NAPOMENA – Seminar će se održati od 19. do 23. oktobra, dok će radionice biti organizovane u decembru. Od učesnika se očekuje da se aktivno angažuju u pisanju preporuka sa svojim kolegama u periodu posle održavanja seminara i radionica. Za svaku temu će biti zadužena jedna grupa od 5 učesnika koji će zajedno raditi na pisanju zajedničkog predloga praktične politike.
Sve troškove programa, uključujuci smeštaj, hranu i prevoz, snosiće organizator.

USLOV PRIJAVLJIVANJA:

Kandidat mora da bude najmanje na trećoj godini studija (počev od septembra 2015. godine) ili diplomirani student univerziteta na području Republike Srbije ispod 30 godina.

Koji su kriterijumi odabira kandidata? Stečeno iskustvo i znanje u oblasti društvenog aktivizma i/ili akademskog istraživanja/analize u bezbednosnoj politici ili srodnim oblastima kao što su političke nauke, međunarodni odnosi ili pravo. Kandidati drugačijih profila će takođe biti razmatrani, ali njihovo motivaciono pismo treba da sadrži relevantne informacije o njihovom doprinosu ukoliko budu izabrani. Kvalitet i struktura motivacionog pisma, zajedno sa prethodno završenim kursevima/ocenama sa studija, relevantnim profesionalnim i volonterskim iskustvom i potrebnom preporukom, bic´e uzeti u obzir prilikom odabira kandidata .

Kako bismo izabrali najpogodnije kandidate za ovaj program, druga faza selekcije c´e se vršiti u formi intervjua. Intervjui će omogućiti i organizatorima i kandidatima da konkretnije razgovaraju o programu, njihovoj ulozi u okviru njega i omogućiće da se utvrdi da li je kandidat pogodan da učestvuje. Ukupno 25 kandidata c´e biti izabrano da učestvuje. Kandidati koji su izabrani za intervju c´e biti kontaktirani najkasnije do 18. septembra kako bi se utvrdilo tačno vreme intervjua.

DOKUMENTA NEOPHODNA ZA PRIJAVU:

 • popunjen formular za prijavu koji možete preuzeti OVDE;
 • Motivaciono pismo – do 500 reči, objasniti zašto želite da učestvujete u programu, kojim aspektom bezbednosne politike biste želeli da se bavite i šta vas čini budućim liderom
 • CV sa slikom (u .jpg formatu, najviše 300KB veličine).
 • Preporuka od profesora/organizacije u kojoj ste volontirali/radili

BITNI DATUMI:

Rok Za Prijavu: 7. septembar
Intervjui: 24. - 25. septembar
Seminar: 19. - 23. oktobra
Radionice: sredinom decembra

NAČIN PRIJAVE:

Prijavu poslati na elektronsku adresu: kajganovic@isac-fund.org

Svi dokumenti uključujući popunjenu prijavu, CV sa slikom, moraju da se pošalju isključivo putem elektronske pošte na gore navedenu e-mail adresu. Aplikacije poslate poštom neće biti prihvaćene. Dodatna pitanja takođe možete uputiti Jeleni Kajganović na pomenutu adresu.

Svi kandidati koji pošalju prijavu dobiće potvrdu u roku od dva radna dana. Ukoliko ne dobijete mejl potvrde, pozovite ISAC fond na 011/ 3286 - 986.