„U službi preobražaja Srbije”
 
 

Misija centra za međunarodne i bezbednosne poslove:

ISAC doprinosi i služi preobražaju Srbije na putu ka članstvu u EU i Evroatlantskim institucijama, suočavajući se sa izazovima koji stoje pred našom zemljom i regionom, utičući na politiku i donošenje odluka kroz istraživanja, predloge delovanja, političke analize i procene, kao i specijalističko obrazovanje, sa konačnim ciljem dostizanja naprednije budućnosti za sadašnje i dolazeće generacije.

 
 
 
KURSEVI
 
KONFERENCIJE I PANEL DISKUSIJE  
VODIČI  
PRAĆENJE RUSKO - SRPSKIH ODNOSA  
ŠKOLE REFORMI SEKTORA BEZBEDNOSTI  
SEMINARI  
OBRAZOVNI PROGRAMI ZA MLADE  
 
 


Projekat „Praćenje rusko-srpskih odnosa“

Ovaj projekat ISAC fond ostvaruje od septembra 2008.g. uz pomoć Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Projekat je nastao iz potrebe da se rusko-srpski odnosi počnu sagledavati u realnoj i faktografskoj ravni, lišenoj krajnosti i mitova. Osnovni cilj projekta je unapređenje sveobuhvatnog informisanja javnosti i postizanje potpuno transparentnog i racionalnog procesa donošenja odluka, posebno onih koje su u suštinskom interesu građana obe zemlje, a naročito Srbije.

U okviru projekta ISAC fond objavljuje publikacije – izveštaje o Savremenoj Rusiji, njenom položaju i ulozi u savremenom svetu i o prošlosti i sadašnjosti rusko-srpskih odnosa, kao i o perspektivama za budućnost. U cilju potpune i tačne analize i procene, ISAC fond sarađuje sa domaćim i stranim stručnjacima raznih profila, akademskim i javnim radnicima. Objavljeni izveštaji ISAC fonda bi trebalo da predstavljaju zamajac stručnoj i javnoj raspravi koju u okviru teme rusko-srpskih odnosa. ISAC fond će periodično organizovati okrugle stolove o rusko-srpskim odnosima a svoje izveštaje će predstaviti na konferencijama za štampu, koje će organizovati i povodom drugih važnih događaja u vezi sa savremenom Rusijom i u vezi sa rusko-srpskim odnosima.

Cilj ISAC fonda je objektivnost u sagledavanju, sistematičnost u istraživanju, realnost u proceni i strateško mišljenje u analizi. ISAC fond će se, sa time u vezi, pre svega voditi racionalnim interesima Srbije.

Izveštaji

Drugi okrugli sto


Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond u okviru svog projekta „Praćenje rusko-srpskih odnosa“ želi da pomogne stručnom i naučnom radu institucija u Srbiji.
S time u vezi, ISAC fond ovom prilikom prezentuje stručnoj javnosti u Srbiji nekoliko važnih naslova iz najnovije literature (časopisa, izdanja i knjiga), objavljenih u Rusiji – na ruskom jeziku.

Zainteresovana lica mogu se obratiti na telefon 011 – 2628 610 za dodatne informacije o korišćenju ove literature.

Literatura