„U službi preobražaja Srbije”
 
 

Misija centra za međunarodne i bezbednosne poslove:

ISAC doprinosi i služi preobražaju Srbije na putu ka članstvu u EU i Evroatlantskim institucijama, suočavajući se sa izazovima koji stoje pred našom zemljom i regionom, utičući na politiku i donošenje odluka kroz istraživanja, predloge delovanja, političke analize i procene, kao i specijalističko obrazovanje, sa konačnim ciljem dostizanja naprednije budućnosti za sadašnje i dolazeće generacije.

 
 
 
KURSEVI
 
KONFERENCIJE I PANEL DISKUSIJE  
VODIČI  
PRAĆENJE RUSKO - SRPSKIH ODNOSA  
ŠKOLE REFORMI SEKTORA BEZBEDNOSTI  
SEMINARI  
OBRAZOVNI PROGRAMI ZA MLADE  
 
 
Obrazovni programi za mlade
   
Saznajte šta je NATO u Pragu i Briselu 2011 / 14. - 19. novembar, 2011.
Upoznaj Evropu u Poljskoj 2011 / 18. - 24. septembar, 2011.
Saznajte sta je NATO u Pragu i Briselu 2010 / 5. - 10. jul, 2010.
Upoznaj Evropu 2010

   • Upoznaj Evropu u Poljskoj 2010 / 24. - 31. maj, 2010
   • Upoznaj Evropu u Finskoj 2010 / 9. - 16. maj, 2010

Saznajte šta je NATO u Pragu i Briselu / 23. - 28. novembar, 2009.
Upoznaj Evropu u Finskoj 2009 / 10. - 16. maj, 2009
Upoznaj Evropu u Danskoj II / 23. - 30. novembar, 2008 i 22. - 29. mart, 2009
Upoznaj Evropu u Danskoj I / 29. mart - 5. april, 2008.